Rörteknik

Kunder idag:
Kommuner, Landsting, Kommunala bostadsföretag, Större bostadsrättsföreningar, Bygg- och VVS-företag, Konsulter, Privata m.fl. Bilder

Västerås Västerås Västerås
  Ledningsrenovering i fastighet. Här var uppdraget
  att renovera samtliga avloppsledningar under golv.

Västerås Västerås Västerås
  Trots sträng kyla går det utmärkt att renovera takavvattningar.
bil och släp

© 2008-2011 OP Rörteknik & Anläggnings AB