OP Rörteknik & Anläggnings AB

Relining

TV-inspektion

VA och anläggning

Om oss

OP Rörteknik & Anläggnings AB grundades 2008. Vi har lång erfarenhet av rörtekniska uppdrag och anläggningsarbeten för såväl stora som små entreprenader. Våra tjänsteområden är framför allt relining, TV-inspektion och VA- och anläggningsområden.

Relining

Relining är ett samlingsnamn för olika sätt att renovera rör – i huvudsak pratar man om coating eller rörinfodring med strumpa.

Renovera rören i stället för att byta ut dem. Det blir billigare och du kan ofta bo kvar under hela renoveringen.

TV-inspektion

Allt har sin tid. Dina rör är inget undantag. Vi kollar status och dokumenterar skicket på dina rör så att du kan föregå eventuellt läckage eller stopp. Dessutom utför vi ledningslokalisering för dig som behöver veta hur ledningarna går.

VA och anläggning

VA-arbeten är viktiga och ofta tekniskt komplicerade. Vi har länge genomfört allt från VA-saneringar till dragningar av ledningar till nybyggnation. Det gör oss till ett tryggt val och VA-arbetet till en säker investering.

Lång erfarenhet av rörtekniska uppdrag och anläggningsarbeten för såväl stora som små entreprenader